Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 (1) SayıEditör

Turkey  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDoğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Seçilmiş 11 ülke için Panel Veri Analizi
Zeynep ERDİNÇ & Gökçen AYDINBAŞ  
ss.1-18
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrebe.55
Özet | Tam Metin |

Tarımsal Verimliliğin Belirleyicileri: 1962-2017 Dönemi Türkiye Örneği
Çağlar KARADUMAN  
ss.19-28
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrebe.67
Özet | Tam Metin |

Pandemi Döneminde Bireylerin Uzaktan (Evden) Çalışma Modeli Algısını Belirlenmeye Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma; Kamu Üniversitesi Örneği
Esra AYDIN GÖKTEPE  
ss.29-42
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrebe.68
Özet | Tam Metin |

BİST100 Endeksinin Covid 19 Öncesi ve Covid 19’la Mücadele Sürecinde Volatilite Yapısının İncelenmesi
Umut Tolga GÜMÜŞ & Hatice CAN ÖZİÇ  
ss.43-58
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrebe.69
Özet | Tam Metin |

Türkiye’deki Sığır Besiciliği İşletmelerinde Besi Kapasitesi Artışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Hatay İli Örneği
Nuran TAPKI  
ss.59-68
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrebe.66
Özet | Tam Metin |

Female Labour Force Participation and Economic Growth in the South Mediterranean Countries: Structural Shifts in Causal Linkages
Gülten DURSUN & Jülide DAMADOĞLU  
ss.69-82
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrebe.71
Özet | Tam Metin |

Elektronik ve Haberleşme Sektörünün Piyasa Yapısının Belirlenmesi
Can YARDIMCI  
ss.83-90
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrebe.72
Özet | Tam Metin |

Yaşam Tarzının Marka Nefreti Üzerine Etkisi: Futbol Taraftarları Üzerine Bir Uygulama
Yusuf ÖCEL  
ss.91-108
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrebe.73
Özet | Tam Metin |

Tarımsal İşletme Sisteminde Değer Zinciri Kavramı
Aygün ŞİRİN  
ss.109-114
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrebe.74
Özet | Tam Metin |

Zaman Serileriyle İlgili Mevsimlik Katsayıları Bulmada Buys-Ballot Tablosundan Yararlanma
Saadettin AYDIN  
ss.115-124
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrebe.75
Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri