Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Makroekonomik Faktörlerin BIST Endeks Değerlerine Etkisi
(The Effect of Macroeconomic Factors on BIST Index Values )

Yazar : Hüseyin Başar ÖNEM    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 203-212
DOI Number: :
Cite : Hüseyin Başar ÖNEM , (2020). Makroekonomik Faktörlerin BIST Endeks Değerlerine Etkisi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 10 (2), p. 203-212. Doi: 10.26579/jocrebe.83.
52    24


Özet

Makroekonomik faktörler ülke ve dünya ekonomileri için çok önemli bir yere sahiptir. Makroekonomik faktörlerdeki değişim sermaye piyasaları başta olmak üzere ekonomilerdeki tüm unsurları etkilemektedir. Finans alanında borsa, kurumsal yatırım kararları açısından en önemli piyasadır. Bu çalışmada, makroekonomik faktörlerin değişimi ile borsada endekslerin değerlerinin değişimi incelenmiştir. Çalışmanın amacı Makroekonomik faktörler olarak; Enflasyon oranı, İşsizlik oranı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve faiz oranının, BIST Spor, BIST Tekstil, BIST Banka, BIST Sigorta, BIST Sınai, BIST Ticaret, BIST Teknoloji, BIST Orman Kağıt Basım, BIST 30 endekslerine etkisini ortaya koymaktır. Yapılan görgül çalışmalarda Makroekonomik faktörler ile BIST endeks değerleri sınırlı sayıda kullanılmış olup, aynı zamanda endeks olarak değişkenin az olduğu çalışmalara rastlanmıştır. 2010-2019 dönemi için yıllık verilerin incelendiği çalışmada, Augmented Dickey-Fuller birim kök testleri ve En Küçük Kareler yöntemi regresyon testi analizleri kullanılmıştır. Birim kök verilerine bakıldığında, bazı serilerin düzey değerlerinde durağan olduğu, bazı serilerin ise düzey değerlerinde durağan olmayıp birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüştür. Test sonuçlarına göre, En Küçük Kareler regresyon testi sonucunda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile BIST Sigorta, BIST Ticaret ve BIST Teknoloji arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, işsizlik oranı ile BIST Sigorta, BIST Tekstil endeks değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Regresyon. BIST Endeks, Makroekonomik Faktörler

Abstract

Macroeconomic factors have a very important place for country and world economies. Changes in macroeconomic factors affect all factors in economies, especially capital markets. In the field of finance, the stock market is the most important market for corporate investment decisions. In this study, the changes in the values of the indices in the stock market with the change of macroeconomic factors are examined. Purpose of the study as macroeconomic factors; To demonstrate the effect of inflation rate, unemployment rate, gross domestic product and interest rate on BIST Sports, BIST Textile, BIST Bank, BIST Insurance, BIST Industry, BIST Trade, BIST Technology, BIST Forest Paper Printing, BIST 30 indices. In empirical studies, macroeconomic factors and BIST index values were used in limited numbers, and at the same time, there were studies with few variables as an index. In the study, where annual data for the period 2010-2019 were examined, Augmented Dickey-Fuller unit root tests and Least Squares method regression test analyzes were used. When unit root data are examined, it is seen that some series are stationary in level values, while some series are not stationary in level values and become stationary when their first differences are taken. According to the test results, the Least Squares regression test found a significant relationship between Gross Domestic Product and BIST Insurance, BIST Trade and BIST Technology, while a significant relationship was found between the unemployment rate and BIST Insurance, BIST Textile index values.Keywords
Regression. BIST Index, Macroeconomic Factors

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri