Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gelişmekte olan Ülkelerde Yoksulluğun Belirleyicileri: Teorik ve Ampirik Analiz
(The Determinants of Poverty in Developing Countries: Theoretical and Empirical Analysis )

Yazar : Munise Tuba AKTAŞ  & Adnan SEVİNÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 225-242
DOI Number: :
Cite : Munise Tuba AKTAŞ & Adnan SEVİNÇ, (2020). Gelişmekte olan Ülkelerde Yoksulluğun Belirleyicileri: Teorik ve Ampirik Analiz. Journal of Current Researches on Business and Economics, 10 (2), p. 225-242. Doi: 10.26579/jocrebe.79.
56    41


Özet

Çalışmanın amacı; yoksulluğa etki edebilecek temel iktisadi, sosyal ve demografik unsurları tespit etmektir. Bu çerçevede ilk olarak yoksulluk olgusu ele alınacak, daha sonra yoksulluğun ölçüm yöntemleri ve yoksulluğun teorik yaklaşımları incelenecektir. Çalışma, yoksulluğun belirleyicilerini daha kapsamlı ele alan ampirik bir araştırmayla literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, seçilmiş gelişmekte olan ülkeler açısından yoksulluğun belirleyicileri Sistem Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) kullanılarak 1995-2015 dönemi için incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yoksulluk oranının bir dönem gecikmeli değeri, nüfus, işsizlik oranı ve beklenen yaşam süresindeki artışlar yoksulluğu arttırmaktadır. Öte yandan kişi başına düşen gelirdeki, dış ticaret oranındaki, sanayinin GSYH payındaki, zorunlu eğitim yılındaki ve bireysel internet kullanım oranındaki artışların yoksulluğu azaltıcı yönde etkide bulunduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yoksulluk, İktisadi Kalkınma, Sistem Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM)

Abstract

The purpose of this study is to determine the basic economic, social and demographic factors that can affect poverty. From this framework, firstly the phenomenon of poverty will be discussed, and then the measurement methods and theoretical approaches of poverty will be examined. Moreover, the study aims to contribute to the literature with an empirical study that covers the determinants of poverty more comprehensively. In this study, the determinants of poverty have been examined in terms of selected developing countries using the System Generalized Moments Method (GMM) for the period 1995-2015 in this study. According to the analysis results, the lagged value of the poverty rate, population, unemployment rate and increases in life expectancy increase poverty. On the other hand, it was determined that increases in per capita income, foreign trade ratio, industry's GDP share, compulsory education year and individual internet use have a poverty reducing effect.Keywords
Poverty, Economic Development System Generalized Moments Method (GMM)

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri