Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Havayolu Şirketinde Uygulanan Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetiminin E-Sadakate Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
(An Analysis of the Effect of Electronic Customer Management Applied in Airline Company on e-Loyality by Structural Equation Modeling )

Havayolu Şirketinde Uygulanan Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetiminin E-Sadakate Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi

 
Yazar : Esma DURUKAL  , Algın OKURSOY & Ece ARMAĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (1)
Sayfa : 61-84
DOI Number: :
Cite : Esma DURUKAL , Algın OKURSOY & Ece ARMAĞAN, (2019). Havayolu Şirketinde Uygulanan Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetiminin E-Sadakate Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 9 (1), p. 61-84. Doi: .
339    271


Özet

Ekonomideki hizmet ağırlıklı dönüşüm ve bu dönüşümü hızlandıran nedenlerin başında gelen müşteri faktörünü dikkate alarak çok daha yenilikçi ve yaratıcı davranışlar ortaya koymak işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmasında kilit bir rol üstlenmektedir. Bilgi teknolojisindeki gelişmeler firmaların müşterilere farklılaştırılmış hizmet sunumları ile fayda yarattığı devrim niteliğinde değişiklikler ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, havayolu işletmesinin sunduğu elektronik müşteri hizmetlerinin müşteriler tarafından değerlendirilmesi ve bu e-CRM kalitesinin, e-sadakat üzerine etkisinin sayısal bir ölçümü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Araştırma bir anket tasarımı içermekte ve satın alma öncesi e-crm, satın alma sırasında e-crm ve satın alma sonrası e-crm ölçeklerinden oluşmaktadır. Araştırmadaki veriler Türkiye’de 360 örnekten online anket soru formu aracılığıyla toplanmıştır. LISREL programı, veri analizi için kullanılmıştır, çünkü önerilen model, latent yapılar ve çoklu göstergelere sahip eşanlı bir denklem sistemidir. Kantitatif veriler istatistiksel teknikler ve yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler
E-CRM, E-Memnuniyet, E-Sadakat, Yapısal Eşitlik Modeli

Abstract

Though considering the service-weighted transformation in economy, and the customer factor, which is the leading reason speeding up this transformation; displaying more innovative and creative conducts, plays a key role in creating sustainable competitive advantage for companies. Developments in information technology have revealed revolutionary changes in which companies create benefits to customers by differentiated service delivery. The aim of this study is designed on customers’ evaluation of electronic customer services provided by Airline Company and to provide a quantitative measurement of the effect of this e-crm quality on e-loyalty. The research includes a questionnaire design and consists of pre-purchase, during-purchase and post-purchase e-crm scales. The data in the research was collected through online survey questionnaire form, from 360 samples in Turkey. LISREL program is used for data analysis because the recommended model is a simultaneous equation system that has latent structures and multiple indicators. Quantitative data was analysed by statistical techniques and structural equation modelling.Keywords
E-crm, E- satisfaction, E- loyalty, Structural equation modelling

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri