Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dış Ticaret Kazançları Açısından Girdi Envanterinin Önemi: Türkiye Demir – Çelik Sektörü Örneğinde Hurda Girdi Envanteri Önerisi
(Importance of Input Inventory for Foreign Trade Gains: A Scrap Input Inventory Proposal for Turkey Iron - Steel Industry )

Dış Ticaret Kazançları Açısından Girdi Envanterinin Önemi: Türkiye Demir – Çelik Sektörü Örneğinde Hurda Girdi Envanteri Önerisi

 
Yazar : Sibel ÇAŞKURLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 229-248
DOI Number: :
Cite : Sibel ÇAŞKURLU , (2018). Dış Ticaret Kazançları Açısından Girdi Envanterinin Önemi: Türkiye Demir – Çelik Sektörü Örneğinde Hurda Girdi Envanteri Önerisi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 8 (2), p. 229-248. Doi: .
235    202


Özet

Uluslararası ekonomi politikası açısından dış ticarete konu olan mal ve hizmetlerle ilgili strateji ve planlamalar önem kazanmaktadır. Dış ticaretten kazanç elde edebilmek ve / veya kayıpları en düşük düzeyde tutarak kazançları artırabilmek başarı ölçütü olabilir. Bu çalışma Türkiye ekonomisi açısından çok önemli olan demir – çelik sektöründeki iç ve dış pazar avantajlarının yakalanması ve sürdürülmesi açısından girdi temininin öneminden bahsetmektedir. Girdi temininde dışa bağımlılık, dış ticaret açığına ve hatta ödemeler bilançosu açıklarına neden olabilmektedir. Bu çalışmada öncelikle dış ticaret politikası açısından güçlü ve zayıf yanların nasıl ortaya çıkabileceğinden bahsedilmiş ve dışa açık sektör olarak demir – çelik sektörü ve bu sektördeki temel girdi olan hurda girdinin önemi ifade edilmiştir. Hurda girdinin gerek ithalat gerekse ihracat hareketliliği ortaya konmuş, ürün grubu olarak ayrıştırılmış ve daha sonra uluslararası iktisadi yapıdaki yeri sınanmıştır. Üretim teknolojilerinde hurda girdinin önemi ifade edilmiş, geri kazanımdaki rolü ortaya konmuş ve son olarak çalışmanın temel vurgusu olan “yurtiçi hurda girdi envanteri” oluşturulması konusundaki öneri ifade edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Uluslararası ekonomi politikası, Demir- çelik sektörü, Hurda girdi, Dış ticaret açığı, Kendine yeterlilik

Abstract

In terms of international economic policy, strategies and plans related to foreign trade goods and services gain importance. Achieving gains from foreign trade and / or increasing earnings by minimizing losses can be a measure of success. This study emphasizes the importance of providing input for taking and maintaining domestic and international market advantages in the iron steel industry which is very important in terms of Turkey's economy. Foreign dependency in input procurement may lead to foreign trade deficits and even balance of payments deficits. In this study, first of all, how the strengths and weaknesses in terms of foreign trade policy can be revealed in generally then as an outward oriented sector the iron-steel sector and the importance of scrap input as the main inputs in this sector are expressed. Both the import and export mobility of the scrap input have been discussed, separated as a product group and then tested in the international economic structure. The importance of scrap input in production technologies has been expressed and its role in recycling has been put forward, and finally, the proposal on creating a “domestic scrap input inventory”, which is the main emphasis of the study, has been expressed.Keywords
International economic policy, Iron and steel sector, Scraps, Foreign trade deficits, Economic self-sufficiency

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri