Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arşiv Belgelerine Göre 19. Yüzyıl’da Kumluca’da Maden Ruhsatı Ticareti
(According to Archival Documents the Mining License Trade in Kumluca in the 19th Century )

Arşiv Belgelerine Göre 19. Yüzyıl’da Kumluca’da Maden Ruhsatı Ticareti

 
Yazar : Aylin DOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 119-134
DOI Number: :
Cite : Aylin DOĞAN , (2018). Arşiv Belgelerine Göre 19. Yüzyıl’da Kumluca’da Maden Ruhsatı Ticareti. Journal of Current Researches on Business and Economics, 8 (2), p. 119-134. Doi: .
363    409


Özet

Osmanlı Devleti’nde, madenler önemli gelir kaynaklarından biri olup 19. yüzyılda, sanayileşmenin yarattığı konjönktürün etkisiyle, Avrupa için de önem arz etmiştir. Bu doğrultuda, sanayileşen Avrupa’nın hem Osmanlı madenlerine yönelik talepleri hem de Osmanlı madenciliği ile ilgili düzenlemelere yönelik talepleri artmıştır. Yansıyan bu etkilerle, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı madenciliği, önemli değişimlere sahne olmuştur. Osmanlı madencilik faaliyetlerinde yabancı sermaye egemenliği artış göstermiş olup, yabancılar veya Osmanlı teba’asında bulunan azınlıklar oldukça aktif rol oynamışlardır. Bu dönemde madencilik sektöründe, üretim amaçlı maden işletmeciliğinden çok, “kazanılmış maden haklarının ticareti” yaygınlık göstermeye başlamıştır. Çalışmamızda, Osmanlı madenciliğinde yaşanan bu süreç, Antalya ilinin kazalarından biri olan Kumluca kazası örneğinden hareketle ele alınmıştır. Osmanlı arşiv belgelerine göre, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları itibariyle Kumluca, maden yataklarının bulunduğu ve maden ruhsatı ticaretinin yaygın olduğu bir yöre olarak karşımıza çıkmaktadır. Kumluca madenciliği ile ilgili olarak elde edilen belgelerin çoğunluğu da bu tür devir işlemleriyle ilgilidir. Bu bağlamda, maden ruhsatı ticareti sürecinin nasıl işlediği, devletin bu konuyla ilgili yaklaşımının nasıl olduğu ve yöre maden işletmeciliğinde etkin olan isimlerin kimler olduğu, çalışmamızda cevaplanmaya çalışılan soruları oluşturmuştur.Anahtar Kelimeler
19. Yüzyıl, Osmanlı Devleti, Kumluca, Madencilik

Abstract

In the Ottoman Empire, mines were one of the important sources of income and in the 19th century, it was also important for Europe with the impact of the conjuncture created by the industrialization. In this respect, both the demands of industrialised Europe towards the Ottoman mines and the regulation demands related to Ottoman mining have increased. By these reflection, Ottoman mining played an important role in the late 19th and early 20th centuries. Foreign capital dominance has increased in Ottoman mining activities and foreigners or minorities living in Ottoman provinces played an active role. In this period, the “trade of acquired mine rights” started to widespread in the mining sector, rather than in the mining business for production purposes. In our study, this process in Ottoman mining was taken into consideration from the example of Kumluca town which is one of the towns of Antalya province. According to Ottoman archival documents, Kumluca emerges as a region where mineral deposits were found and mining license trade was widespread. The majority of the obtained documents regarding Kumluca mining are related to such transfer operations. In this context, the way mining license trade process worked, and the state's approach to this issue was and the names that were active in the mining business in the region have created the questions to be answered in our study.Keywords
19th Century, Kumluca, Mining, Ottoman Empire

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri