Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği Artışının Kaynakları: Vektör Hata Düzeltme Modeli
(The Sources of Total Factor Productivity Growth in Turkish Economy: Vector Error Correction Model )

Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği Artışının Kaynakları: Vektör Hata Düzeltme Modeli

 
Yazar : Mehmet Emre ÜNSAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 85-96
DOI Number: :
Cite : Mehmet Emre ÜNSAL , (2018). Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği Artışının Kaynakları: Vektör Hata Düzeltme Modeli. Journal of Current Researches on Business and Economics, 8 (2), p. 85-96. Doi: .
238    250


Özet

Bu çalışma Türkiye ekonomisini toplam faktör verimliliği kavramı temelinde incelemektedir. Bu incelemenin kapsamı, Türkiye ekonomisinde toplam faktör verimliliği artışının kaynaklarının tespiti şeklindedir. Bu amaçla 1980-2014 döneminde Türkiye ekonomisine ait veriler kullanılarak zaman serisi analizi yapılmıştır. Bu analizde bağımlı değişken olarak toplam faktör verimliliği; bağımsız değişkenler olarak ise fiziki ve beşeri sermaye yatırımları, dış ticaret hadleri, doğrudan yabancı yatırımlar, para arzı ve işgücü verimliliği göstergeleri kullanılmıştır. Ekonometrik testler neticesinde zaman serisi analizinde Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) yönteminin kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; Türkiye ekonomisinde toplam faktör verimliliği artışına sabit sermaye yatırımları, beşeri sermaye yatırımları, ihracat, ithalat ve dış ticaret hacmi, doğrudan yabancı yatırımlar ve işgücü verimliliği hem kısa hem de uzun dönemde pozitif katkı sağlamıştır. Buna karşın, para arzındaki artışların TFV artışları üzerindeki etkisi hem kısa hem de uzun dönemde negatif olmuştur.Anahtar Kelimeler
Türkiye Ekonomisi, Verimlilik, Toplam Faktör Verimliliği, Zaman Serisi Analizi, Vektör Hata Düzeltme Modeli

Abstract

This study analyzes the Turkish economy in the context of total factor productivity. The content of this analysis is to find the sources of total factor productivity growth in Turkish economy. For this purpose, a time series analysis is conducted on the data of the Turkish economy for the period of 1980-2014. In this analysis, the dependent variable is total factor productivity, while the independent variables are physical and human capital investments, international terms of trade, foreign direct investments, money supply and labor productivity. After the econometric tests, Vector Error Correction Model (VECM) is identified as the suitable method for the time series analysis. According to the results of the study, although money supply has a negative effect, fixed capital investments, investment in human capital, export, import, foreign trade volume, foreign direct investments and labor productivity have a positive effect on total factor productivity growth in Turkish economy.Keywords
Turkish Economy, Productivity, Total Factor Productivity, Time Series Analysis, Vector Error Correction Model

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri