Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


K-Means Kümeleme ve Diskriminant Analizi ile Ülkelerin Mutluluk Hallerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, mutluluk göstergelerinin mutluluk üzerindeki etki derecelerini ve mutluluk bakımından benzer ülkeleri saptamaktır. Bu amaçla 2019 yılı Dünya Mutluluk Raporunda bulunan 156 ülke, K-Means kümeleme ve diskriminant analizi ile incelenmiştir. K-Means sonucunda elde edilen 9 kümeyi birbirinden ayıran fonksiyonları ve bu fonksiyonları oluştururken grupları en iyi temsil eden göstergeleri saptamak için diskriminant analizi yapılmıştır. K-Means kümeleme analizi sonuçları, diskriminant analizinden elde edilen iki boyutlu uzayda birleştirilerek görselleştirilmiştir. Bu iki analiz sonucunun birlikte kullanılmasıyla elde edilen yeni görsel sayesinde, K-Means kümeleme yapıları daha iyi anlaşılmış ve sonuçlar daha kolay yorumlanmıştır. Buradan hareketle, K-Means kümeleme analizi sonuçlarının yorumlanabildiği, diskriminant analizli tabanlı yeni bir görselleştirme yaklaşımı önerilebilir. Çalışmada elde edilen diskriminant analizi sonuçları K-Means kümeleme analizi sonuçları ile uyumlu çıkmıştır. Her iki yöntemde de ülkelerin mutluluk hallerini “Kişi Başına Düşen GSYH” göstergesinin en çok etkilediği bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçların politika yapıcılar tarafından ülkelerin mutluluk düzeyini yükseltmede önemli bilgiler sunacağı kanaatindeyiz.Anahtar Kelimeler
K-Means Kümeleme, Diskriminant Analizi, Mutluluk

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri