Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Makroekonomik Faktörlerin BIST Endeks Değerlerine Etkisi

Makroekonomik faktörler ülke ve dünya ekonomileri için çok önemli bir yere sahiptir. Makroekonomik faktörlerdeki değişim sermaye piyasaları başta olmak üzere ekonomilerdeki tüm unsurları etkilemektedir. Finans alanında borsa, kurumsal yatırım kararları açısından en önemli piyasadır. Bu çalışmada, makroekonomik faktörlerin değişimi ile borsada endekslerin değerlerinin değişimi incelenmiştir. Çalışmanın amacı Makroekonomik faktörler olarak; Enflasyon oranı, İşsizlik oranı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve faiz oranının, BIST Spor, BIST Tekstil, BIST Banka, BIST Sigorta, BIST Sınai, BIST Ticaret, BIST Teknoloji, BIST Orman Kağıt Basım, BIST 30 endekslerine etkisini ortaya koymaktır. Yapılan görgül çalışmalarda Makroekonomik faktörler ile BIST endeks değerleri sınırlı sayıda kullanılmış olup, aynı zamanda endeks olarak değişkenin az olduğu çalışmalara rastlanmıştır. 2010-2019 dönemi için yıllık verilerin incelendiği çalışmada, Augmented Dickey-Fuller birim kök testleri ve En Küçük Kareler yöntemi regresyon testi analizleri kullanılmıştır. Birim kök verilerine bakıldığında, bazı serilerin düzey değerlerinde durağan olduğu, bazı serilerin ise düzey değerlerinde durağan olmayıp birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüştür. Test sonuçlarına göre, En Küçük Kareler regresyon testi sonucunda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile BIST Sigorta, BIST Ticaret ve BIST Teknoloji arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, işsizlik oranı ile BIST Sigorta, BIST Tekstil endeks değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Regresyon. BIST Endeks, Makroekonomik Faktörler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri