Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Seviyelerinin Tespiti

1947 yılında Freudenberger tarafından literatüre giren ve Christina Maslach tarafından “Maslach Tükenmişlik Envanteri” ile güçlendirilen “tükenmişlik” kavramı, uzun yıllar çeşitli meslek mensupları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, günümüzdeki yerini almıştır. Çalışmamızın amacı, stresli ve yoğun bir iş ortamında çalışan kadın muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik seviyelerini, frekans seviyesinde tespit etmektir. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için, “Maslach Tükenmişlik Envanteri” soruları, muhasebe mesleğine uygun hale getirilerek kullanılmış ve oluşturulan anket formu, “web tabanlı” ve “elden dağıtım” yoluyla katılımcılara ulaştırılmış, ayrıca “stajyer, SM, SMMM ve YMM” unvanlı 870 kadın meslek mensubu tarafından yanıtlanmıştır. Sonuç olarak, mesleki tükenmişlik seviyesinin yalnızca “duygusal tükenme” boyutunda kaldığı, bunun yanında “duyarsızlaşma ya da kişisel başarıda düşme” aşamasına geçmediği yorumu yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kadın muhasebe meslek mensupları, mesleki tükenmişlik sendromu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri