Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İşletmelerin İşveren Markası Uygulamalarının Kurumsal İtibar Algılarına Etkisi: Y Kuşağı Potansiyel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Önceki kuşaklardan farklı algı ve tutumlara sahip; farkındalığı yüksek, sosyal yaşamdaki beklentilerinde ise önemli farklılıkların olduğu Y kuşağı çalışma yaşamını derinden etkilemiştir. Y kuşağı nezdinde her daim tercih edilen bir işletme olmak, onların duygularında ve zihinlerinde çalışılacak iyi bir yer algısı yaratabilmek işletmelerin stratejik bazı yaklaşımlara olan ihtiyacını tetiklemiştir. Söz konusu yaklaşım ise hiç şüphesiz işveren markasıdır. İşveren markası; günümüzde yerel ve global işletmeleri yakından ilgilendirmekte ve kurumsal itibar ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı işveren markası uygulamalarını Y kuşağının perspektifinden ele almak ve söz konusu işletme içinde ve dışında yürütülen uygulamaların, kuşak nezdinde kurumsal itibar algılarına olan etkisini saptayabilmektir. Bu doğrultuda kurumsal itibar için Charles Fombrun’un geliştirdiği İtibar Katsayı Ölçeği kapsamındaki altı bileşen baz alınarak hazırlanan sorular; üç ayrı odak grup görüşmesinde katılımcılara sorulmuştur. Katılımcılar; birey olarak önemsenmenin, fikirlerinin dikkate alınmasının, adil, rahat ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip işletmeleri itibar açısından daha güçlü değerlendirirken; orada çalışma arzularını da etkilediklerini belirtmişlerdir.Anahtar Kelimeler
İşveren Markası, İtibar, Kurumsal İtibar, Kuşaklar, Y Kuşağı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri