Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Havayolu Şirketinde Uygulanan Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetiminin E-Sadakate Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi

Ekonomideki hizmet ağırlıklı dönüşüm ve bu dönüşümü hızlandıran nedenlerin başında gelen müşteri faktörünü dikkate alarak çok daha yenilikçi ve yaratıcı davranışlar ortaya koymak işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmasında kilit bir rol üstlenmektedir. Bilgi teknolojisindeki gelişmeler firmaların müşterilere farklılaştırılmış hizmet sunumları ile fayda yarattığı devrim niteliğinde değişiklikler ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, havayolu işletmesinin sunduğu elektronik müşteri hizmetlerinin müşteriler tarafından değerlendirilmesi ve bu e-CRM kalitesinin, e-sadakat üzerine etkisinin sayısal bir ölçümü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Araştırma bir anket tasarımı içermekte ve satın alma öncesi e-crm, satın alma sırasında e-crm ve satın alma sonrası e-crm ölçeklerinden oluşmaktadır. Araştırmadaki veriler Türkiye’de 360 örnekten online anket soru formu aracılığıyla toplanmıştır. LISREL programı, veri analizi için kullanılmıştır, çünkü önerilen model, latent yapılar ve çoklu göstergelere sahip eşanlı bir denklem sistemidir. Kantitatif veriler istatistiksel teknikler ve yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler
E-CRM, E-Memnuniyet, E-Sadakat, Yapısal Eşitlik Modeli

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri