Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği Artışının Kaynakları: Vektör Hata Düzeltme Modeli

Bu çalışma Türkiye ekonomisini toplam faktör verimliliği kavramı temelinde incelemektedir. Bu incelemenin kapsamı, Türkiye ekonomisinde toplam faktör verimliliği artışının kaynaklarının tespiti şeklindedir. Bu amaçla 1980-2014 döneminde Türkiye ekonomisine ait veriler kullanılarak zaman serisi analizi yapılmıştır. Bu analizde bağımlı değişken olarak toplam faktör verimliliği; bağımsız değişkenler olarak ise fiziki ve beşeri sermaye yatırımları, dış ticaret hadleri, doğrudan yabancı yatırımlar, para arzı ve işgücü verimliliği göstergeleri kullanılmıştır. Ekonometrik testler neticesinde zaman serisi analizinde Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) yönteminin kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; Türkiye ekonomisinde toplam faktör verimliliği artışına sabit sermaye yatırımları, beşeri sermaye yatırımları, ihracat, ithalat ve dış ticaret hacmi, doğrudan yabancı yatırımlar ve işgücü verimliliği hem kısa hem de uzun dönemde pozitif katkı sağlamıştır. Buna karşın, para arzındaki artışların TFV artışları üzerindeki etkisi hem kısa hem de uzun dönemde negatif olmuştur.Anahtar Kelimeler
Türkiye Ekonomisi, Verimlilik, Toplam Faktör Verimliliği, Zaman Serisi Analizi, Vektör Hata Düzeltme Modeli

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri